מדריך מהיר

תיאום: ההר מצוי בתחום שטח אש של צה"ל, וכדי לטייל במקום דרוש תיאום מוקדם עם הצבא, באמצעות מתא"מ דרום. טלפון: 08-9902926, 08-9902230…

לתיבה המלאה