מדריך מהיר

פסטום
הגעה: מנאפולי נוסעים לכיוון סלֶרנו, וממשיכים בכביש A3 עד ליציאה לבטיפאליה. משם ממשיכים בכביש S18 עד פסטום…

לתיבה המלאה