מדריך מהיר

הגעה
לעמק קולו אפשר להגיע באוטובוס מדלהי ומצ'נדיגר 
(Chandigarh). אוטובוסים יוצאים מדלהי מסוכנויות נסיעות בקונאט פלייס…

לתיבה המלאה