מדריך למשתמש

רוב קווי האוטובוסים פועלים בכל שעות היממה, אך בלילה (בדרך כלל מחצות עד חמש) בתדירות נמוכה יותר. מידע ספציפי לכל קו מפורט בתחנות האוטובוס…

לתיבה המלאה