למה דווקא פורטוגל?

בגלל המסורת. מליסבון יצאו גדולי הספנים ומגלי העולם. האנדרטה לזכרם על גדת נהר הטז'ו מבהירה שמדובר בנוסעים גדולים ובמגלי ארצות אמיצים.