למה דווקא אתונה?

בגלל האקרופוליס. אי אפשר להתעלם מחשיבותו ההיסטורית, אשר מהווה תזכורת תמידית למעמדה של העיר כמקום לידתה של התרבות המערבית.