למה דווקא אנטארקטיקה?

בגלל מה שאין בה. בכל היבשת כולה לא תמצאו כבישים, יישובי קבע, עצים או מדינות. רק מספר תחנות מחקר, הרבה מרחבים ריקים שטרם מופו בשלמותם, לבן עד קצה האופק ופינגווינים. אין עוד אזור ספר שכזה על פני האדמה.