כולם חוץ מאסתר

רוב מגילות קומראן נכתבו על קלף עור, בודדות על פפירוסים ואחת על נחושת. מרביתן כתובות בעברית, ומבחינת תוכנן, הן נחלקות לכמה סוגים…

לתיבה המלאה