כדאי לדעת

מחירים: המחירים הנקובים כאן נכונים לדצמבר 2003 ונתונים לשינויים. במלונות מכל הרמות עולים המחירים בעונה הבוערת ויורדים שוב בעונת השפל…

לתיבה המלאה