כאן הכל התחיל

המערות בהן הוסתרו המגילות נמצאות ברובן מדרום לאתר קומראן, חפורות בסלע המצוק הרך מעל נחל קומראן. ההגעה אליהן מסוכנת, אולם ניתן להשקיף על חלקן משפת המצוק (זהירות!)…

לתיבה המלאה