יש ביצות טובות

איזור הפנטנאל בברזיל
באיזור הביצות הגדול בעולם – הפנטנאל בברזיל – חיים זה בצד זה דגי פירניה מאיימים, נחשי אנקונדה שאורכם תשעה מטרים, יגוארים מרהיבים ועוד. כל אלה עשויים להפוך את הביקור בביצות לחוויה מרתקת ומסמרת שיער כאחת. למרות התגייסותם של ממשלת ברזיל וארגונים בינלאומיים רבים לשימורו של האיזור, כריתה מואצת, ציד ודיג לא מבוקרים, פיתוח חקלאי, זיהום המים ותנועת תיירות מוגברת מאיימים על האיזור הייחודי הזה
לכתבה