יוהנסבורג רבתי

ב-1853 התגלה לראשונה זהב באזור יוהנסבורג 
(Johannesburg, ובקיצור Jo’burg) של ימינו. כשלושים שנה לאחר מכן נוסדה העיר, ששגשגה במהירות. כמו במקומות אחרים גם כאן משך הזהב מחפשי התעשרות מהירה…

לתיבה המלאה