יהודים בעולם


אחים? חידת עשרת השבטים האבודים

הם מופיעים במקומות רבים ולא צפויים; הם טוענים שהם קרובי משפחה, אחים; הם רואים עצמם כצאצאי עשרת השבטים האבודים. חלקם מקווים, שההכרה בקשרי הדם האלה תשפר את חייהם. אחרים אינם מנסים להשיג מאומה, הם פשוט משמרים את מסורתם. האנתרופולוגית שלווה וייל בוחנת את מקורותיו של מיתוס עשרת השבטים ואת עוצמתו
לכתבה>>


תעלומות / עשרת השבטים האבודים – הודים בני ישראל

עבור הודים רבים שאלת עשרת השבטים האבודים אינה תעלומה או מיתוס, המעוררים סקרנות ועניין. זוהי עבורם שאלה קיומית, שחייהם תלויים בה. אם יכירו בהם כיהודים, יוכלו לעלות לישראל. שמעון לב פגש במהלך ביקוריו בהודו אנשים רבים שטענו בלהט ובחום שהם אכן מבני עשרת השבטים האבודים
לכתבה>>


אתיופיה / תעלומת הארון האבוד

מסע בעקבות ארון הקודש האבוד נשמע כפרק נוסף בסדרת ההרפתקאות של אינדיאנה ג'ונס. ארון הברית המקראי, כלי הפולחן החשוב ביותר שנזכר בתורה, נעלם לאחר ימי המלך שלמה, אך לאחרונה התעורר בו עניין מחודש. מחקר שהתפרסם בבריטניה מצביע על כך שיש בסיס לטענת הנוצרים באתיופיה, המציגים עצמם כשומרי ארון הקודש. צוות "מסע אחר" יצא לאתיופיה לתור אחר הארון האבוד
לכתבה>>