חקלאות שלחין

רוב המעיינות הנובעים בהרי ירושלים הם מעיינות שכבה ששפיעתם דלה. בתקופת הבית השני (ימי הורדוס וימי השלטון הרומי בארץ ישראל, ואולי אף לפני כן)…

לתיבה המלאה