זהירות

אחדים מן המצוקים שלחופי האיים מתנשאים אנכית לגובה של כמאה מטר מעל מימי האוקיינוס. מצוקים אלה מסוכנים מאוד, ואירעו בהם מפולות של גושי סלע ענקיים, שבאחדים מהם נספו בני-אדם. במקרה חירום, אפשר להשיג רופא בטלפון: 353-99-61171