התבור: ההר והנחל

קשה להתעלם מהר תבור. לכן, כנראה, הוא זכה למקום מרכזי בתולדותיה של הארץ. בערבית, התבור הוא ההר בה"א הידיעה – שמו ג'בל א-טור (ההר, בה"א הידיעה)…

לתיבה המלאה