הסיקהים

גורו גובניד סינג אסר על הסיקהים, גברים ונשים כאחד, להסתפר ולהתגלח במשך כל ימי חייהם, כביטוי לצניעות ולקדושה…

לתיבה המלאה