הדלת האחורית של יונאן

בין מחוז יונאן למחוז סצ'ואן עוברת דרך שכינויה "הדלת האחורית של יונאן" 
(Backdoor Yunnan). זהו מסע הרפתקני הנמשך לפחות ארבעה ימי נסיעות…

לתיבה המלאה