דרך השדות

חלק מיפי האזור נתנה לו החקלאות. חממות הפרחים והירקות, השורות הישרות הזרועות בוטנים או העגלות העמוסות גזר כתום בוהק – מכל עבר נראים סימניה של החקלאות…

להמלצה המלאה