גן לאומי ציפורי

בשנת 70 לספירה, לאחר חורבן בית המקדש, גלתה הסנהדרין מירושלים. בדרכה הארוכה עד טבריה היא עברה כמה וכמה תחנות, אחת מהן היתה ציפורי…

לתיבה המלאה