ביקור ביקבים

לא מומלץ להופיע בשער היקב ללא תיאום ולומר "אלדד שלח אותי". יש לתאם את הביקור מראש...

לתיבה המלאה