אינטרנט

"אתר האתרים", ובו מידע מקיף על המסלול וגם קישורים רבים.
מידע רב ומגוון – כולל פרטים על מדריכים ושכירת רכב לחציית הרוביקון – ניתן לקבל באתר האינטרנט של איגוד מועדוני ה-4X4 של קליפורניה.
וגם:
www.rubicon-trail.com