שיחון אנגלו-יידי מקוצר

א-גנף Ganef גנב
א-חייע Chayeh חיה, פרא אדם
אלטע קאקר Alta Cocker זקן לא יוצלח
א-מענטש

Mentsch

מי שהוא איש הגון וישר דרך.
אם אתה מענטש, את אמור
לא להביא הביתה שיקסעס 
(ע"ע שיקסע)
בובה'לה Bubbala אחותה הקטנה של המיידע'לה
גזונטהייט Gezunthight לבריאות. בא בדרך כלל
בלוויית המילה "שטארק" (ע"ע)
דרעק Drek מי שהוא "חרא קטן"
חוצפע, א-חוצפע Chutzpa חוצפה
טוכעס Tuches אחוריים, ישבן, תחת
ינטע

Yente

זקנה. על פי רוב, מי שהיא
ינטע היא גם יאכנע, כלומר:
רכלנית שידה בכל
מזל טוב Mazel Tov פשוט מזל טוב
משוגנע Meshoogana משוגע, משוגעת
נעבעך

Nebbish

מי שהוא שלימזל, נרד (Nerd),
קרוב לוודאי שהוא גם נעבעך,
כלומר נבוך, חנון
שטארקה, שטארקר Shtarker, Shtarke חסון, חזק
שטיק Shtick קטע ("מה השטיק שלך?")
שיקסע

Shikse

גויה, על פי רוב הכוונה
לכל מי שעיניה תכולות
ושערה בלונדיני טבעי
שלומיאל, שלימזל Shlimazel, Shlamiel חסר מזל
שמאטע, שמאטעס
Shmates, Shmate
סחבות, בלויים ("אין לי
מה ללבוש. הכל שמאטעס!")
שמוק

Shmock

על שמו של איבר המין הגברי.
באנגלית ביטויים מסוג זה
נפצוצים יותר מאשר בעברית
שְׁמיר

Shmear

למרוח, כולל במשמעות של
"למרוח" מישהו: לשמן, לשחד,
אבל גם "למרוח" למישהו סטירה
שנדה Shandeh בושה, חרפה, לעשות בושות, 
להמיט חרפה
שנורר Shnorrer מי שמשנורר, מבקש נדבות
("תפסיק לשנורר לי את הסיגריות")