שוב לא צריך לכסוס ציפורניים בטיסה

עם זאת עדיין אסור להעלות לטיסה כלים בעלי קצוות חדים, אלות, פטישים, מסורים ומקדחות.
מטרת הנהלים החדשים, שעל פיהם גם תוגברו הבדיקות האקראיות של הנוסעים, היא לאפשר לאנשי הביטחון לנצל את הזמן טוב יותר לסכל ניסיונות להבריח למטוסים חומרי נפץ, המסוכנים הרבה יותר.