פסטיבל, נערה וּורד

וויליאם מלקינוק (1864-1820), אשר פסלו ניצב בגן העיר, כתב את השיר "The Rose Of Tralee". בעקבות שיר זה, מתקיים בטראלי בסוף חודש אוגוסט פסטיבל בינלאומי. נערות נבחרות מכל הפזורה האירית בעולם מתכנסות לאירוע, שבסופו מוכתרת אחת מהן בתואר "Rose Of Tralee".
טלפון: 353-66-7121322