עוד ידע

לאנשי השוק של קורק שני ניבים. האחד נקרא באנגלית Black Pudding (סוג נקניק שחור) ובאירית – Drisheen, והניב השני הוא Pig’s Trotters שפירושו: רגלי חזיר, ובאירית – Cruibins. את שני הניבים אפשר לשמוע מפי בעלי הדוכנים בשוק המזון שברחוב פרינסס 
(Princes Street), הנוהגים בבדיחות מיוחדת בזמן השימוש בניבים האלה.