מידע מעשי

מידע מעשי 

> ממצאים מאתר אוהלו, כולל סוכה משוחזרת, מושצגים בימים אלה במוזיאון הכט בחיפה. 
טל' לבירורים: 8257773־04.

> המטמון ממערת נחל חימר, כולל מוצרי הטקסטיל העתיקים בעולם וכלי המלאכה ששימשו לייצורם, מוצג בתערוכת הקבע של הגלריה לפרהיסטוריה במוזיאון ישראל. האריגים הקדומים השלמים והגדולים ושאר ממצאי מערת הלוחם יוצגו בתערוכה חדשה שתיפתח בפברואר 2003 במוזיאון ישראל.
טל' לבירורים: 6708811־02.