מידע מעשי

>  תערוכת ספריית הקונגרס מוצגת במסדרון שמחוץ לחדר הגיאוגרפיה והמפות, קומה B, בניין מדיסון, 101 Independence
Avenue, S.E, וושינגטון, ארצות הברית. 
פתוח: עד 23 ביולי 2003,  
שני־שישי 17:30-08:30. 
פרטים בטל' 8542־707־202־1.
אינטרנט: www.loc.gov/rr/geogmap www.astroboy.gsfc.nasa.gov