מידע מעשי

> השתתפות בבחירת אתרים: בחודשים הקרובים תפתח הוועדה הישראלית בפני קהל הרחב את הרשימה שמשמשת כ"בנק" האתרים הישראליים שמוצעים לאונסק"ו. כך יוכל כל אזרח ישראלי להציע אתר שמתאים לדעתו להיכלל ברשימה.
האתר שייבחר בידי הוועדה המקומית ויוצע לוועדה העולמית יוכל להיות בעוד כמה שנים לאחד מאתרי המורשת העולמית.
יש לעקוב אחר המודעות שיתפרסמו בעיתונים ויקראו לקהל הרחב להציע אתרים נוספים.
> מידע על פרויקט השימור של אונסק"ו:
 http://whc.unesco.org/en/home