מידה מסוימת של חוסר ודאות

בוועדה 15 חברים, בהם אנשי אקדמיה, נציגים של משרדי ממשלה וכן נציג של חברה ביוטכנולוגית. לשאלה אם אין טעם לפגם בכך שנציג של התעשייה המפוקחת יושב בוועדה המפקחת, השיב פרופ' לבנון כי גם בוועדות ציבוריות וממשלתיות אחרות בארץ ובאירופה יושבים במקרים רבים נציגים של גופים אינטרסנטיים. לדבריו, נציג החברה הביוטכנולוגית אינו משתתף בישיבות שבהן דנים בבקשות הנוגעות לו ישירות, וחברותו בוועדה נדרשת משום שיש בידיו ידע מעשי ולא רק עיוני. 
הסמכות לאשר גידולים מסחריים של צמחי מאכל טרנסגניים נתונה בידי הוועדה למזון חדיש, שהוקמה לפני כשנתיים במשרד הבריאות. בוועדה חברים גם נציגי משרד החקלאות והמועצה הישראלית לצרכנות. יו"ר הוועדה, ד"ר עופרה חבקין, אומרת שעד כה לא אושר בישראל גידול מסחרי של צמחי מאכל מהונדסים. לדבריה, הוועדה תמליץ לשר הבריאות לתקן תקנות שיחייבו סימון של מזון המכיל רכיבים טרנסגניים, כנהוג באירופה, אבל קודם בכוונתה להפיץ בציבור עלוני הסברה, משום ש"הידע בנושא בארץ מצומצם מאוד". חבקין הוסיפה כי "יש כאן מידה של חוסר ודאות, ולא כל הסיכונים האפשריים ברורים לנו".