מונחים

סטטוס:
משרד הפנים הוא הגוף האחראי על קביעת הסטטוס של החופים, ואלה ההגדרות שקבע לכל סטטוס:
מוכרז – חוף שאושר על ידי משרד הפנים ונמצא מתאים לרחצה. קיימים בו מתקנים ותנאים בטיחותיים כמו שירותי הצלה, עזרה ראשונה, מתקני תברואה, פיקוח, שילוט, ברזי מים וסככות.
לא מוכרז – חוף שהרחצה בו על אחריות המתרחץ. בחוף כזה אין שירותי הצלה.
אסור לרחצה – חוף שיש בו סכנה מיידית לחיי הרוחצים (מים עמוקים, סלעים ועוד). בחוף כזה הרחצה אסורה על פי חוק, ואין שירותי הצלה. על הרשות המקומית להציב בו שילוט האוסר על הרחצה.
* המידע בנוגע לסטטוס של החופים בכתבה התקבל ממשרד הפנים.

ניטור
ניטור הוא בדיקה של איכות המים מבחינת זיהום חיידקי, ובמקומות שנדרש בהם, גם מבחינת זיהום כימי. בעונת הרחצה נדגמים מים בכל חוף מוכרז לפחות פעם בשבוע
על ידי הרשות האחראית עליו, ומשרד הבריאות בודק את הדגימות. אם יש חריגה או הזרמת שפכים לים, משרד הפנים מורה לרשות לסגור את החוף ומזהיר את הציבור. תוצאות הבדיקות מתעדכנות באתר של משרד הבריאות: www.health.gov.il