ללון בפארק

חברה אחת, Xanterra Parks & Resorts, מנהלת את כל אתרי המגורים בקניון. פרטים נוספים על המחירים ועל נהלי ההזמנות ניתן לקבל במשרדי החברה. טלפון: 1-307-3447311
Grant Village: מסוף מאי עד סוף ספטמבר.
Lake Lodge Cabins: מאמצע יוני עד אמצע ספטמבר.
Lake Yellowstone Hotel: מאמצע מאי עד אמצע אוקטובר.
Mammoth Hot Springs: מאמצע מאי עד תחילת אוקטובר, ומאמצע דצמבר עד תחילת מרץ.
Old Faithful Lodge Cabins: מאמצע מאי עד סוף ספטמבר. צריפי עץ פשוטים.
Old Faithful Snow Lodge: שילוב של נוחות מודרנית עם סגנון היסטורי.
Roosevelt Lodge Cabins: מאמצע יוני עד תחילת ספטמבר.
תאריכי הפעילות משתנים משנה לשנה, מומלץ לבדוק באתר החברה. 

ממליצה: ענת יערי