הפירמידות: מארבעה יוצא אחד

הפירמידות של בני המאיה מייצגת את שלושת העולמות של המרחב הקוסמי – הבסיס שייך לעולם האדמה, הקצה בשמים, ואילו החלל הפנימי מייצג את עולם השאול. רוב הפירמידות קטומות, ובראשן בנו מקדש שיצר חלל סגור, המסמל את הכניסה לעולם האופל. מי שמטפס לראש הפירמידה עולה בתשעה מפלסים – המקבילים לתשעת מדורי השאול – ורק אחרי שהוא נכנס אל החלל החשוך ומנצח את כל ישויותיו הוא רשאי לעבור לעולמות העליונים. הפירמידה מרובעת בבסיסה ומתכנסת לקודקוד אחד בראשה, ולכן מסמלת חיבור של ארבעה המתאחדים לאחד. ה"ארבעה" יכולים להיות ארבע רוחות השמים, ארבע הפונקציות הפנימיות (תחושה, רגש, שכל, אינטואיציה), ארבע עונות השנה, ארבעת רבעי השנה (המחולקים לפי ימי השוויון, היום הקצר ביותר והיום הארוך ביותר). התכנסות זו מציינת מצב של התעלות ומעבר תודעה מהעולם הזה לעולמות האחרים. 

כתב: שמואל שאול