הסיהיקים

גורו גובניד סינג אסר על הסיקהים, גברים ונשים כאחד, להסתפר ולהתגלח במשך כל ימי חייהם, כביטוי לצניעות ולקדושה. הטורבאנים שחובשים הגברים אינם אלא אופנה שהתווספה מאוחר יותר, ככל הנראה כדי להגן על השיער הצומח פרא. בשיער יש לנעוץ דרך קבע מסרק עץ כסמל לטוהר מידות. על כל סיקהי לשאת עימו פגיון קטן הנקרא קורפאן 
(kurfaan). על פרק יד ימין עונדים צמיד ברזל המבטא חוסן גופני וכוח רצון. בעבר לבשו הגברים הסיקהים חצאיות קצרות שאפשרו להם תנועה קלה וסימלו נכונות אלי קרב, אולם כיום הם מסתפקים בלבישת תחתונים רחבים מתחת למכנסיים, הנתפסים גם כמגיני פוריות. היה זה גורו גובניד סינג שהוסיף לכל סיקהי את התואר "סינג" שפירושו "אריה".