האוסטרלים-קווים ומספרים לדמותם

במפקד האוכלוסין מ־1996 (האחרון שנערך באוסטרליה) התברר כי באוסטרליה חיים 18,532,200 בני אדם. יותר מ־23 אחוזים מהתושבים (4,322,600 בני אדם) נולדו מחוץ ליבשת, מהם הקבוצה הגדולה ביותר באה מבריטניה ומאירלנד (1,214,100 בני אדם, המהווים כ־6.6 אחוזים מאוכלוסיית אוסטרליה), ולא מעט הגיעו גם מהמדינה השכנה, ניו־זילנד (325,500 בני אדם, כמעט שני אחוזים מאוכלוסיית אוסטרליה).
כאחוז וחצי מתושבי אוסטרליה נולדו באיטליה (256,700 בני אדם), וגם ליוגוסלביה, וייטנאם, יוון, סין, גרמניה, הפיליפינים, הולנד והונג־קונג נציגות מרשימה ביבשת: ילידי כל אחת ממדינות אלה מהווים בין חצי אחוז לאחוז מאוכלוסיית אוסטרליה. ביבשת חיים עוד 1,491,700 בני אדם, נציגים אותנטיים ממדינות אחרות בעולם, המהווים כשמונה אחוזים מאוכלוסיית היבשת.
ב־1996 היוו הנוצרים כ־70.9 אחוזים מאוכלוסיית אוסטרליה. לכנסייה האנגליקנית השתייכו 22 אחוזים מהתושבים, לכנסייה הקתולית – 27 אחוזים ולכנסיות אחרות (הכנסייה הלותרנית, הכנסייה הפרסביטריאנית ואחרות) השתייכו כ־21.9 אחוזים מהאוכלוסיה. באותה שנה, רק כשלושה אחוזים וחצי מתושבי אוסטרליה השתייכו לדתות אחרות, וכל השאר היו חסרי דת או נטולי הגדרה דתית מדויקת.
מהמהגרים שהגיעו לאוסטרליה בין השנים 1991 ל־1996, 48 אחוזים היו נוצרים, 23 אחוזים הגדירו את עצמם כחסרי דת, שמונה אחוזים היו בודהיסטים, שמונה אחוזים מוסלמים ואחוז אחד יהודים. ב־1996 היתה החלוקה הדתית של אוכלוסיית אוסטרליה כדלהלן:
נוצרים – 70.9 אחוזים
חסרי דת – 16.6 אחוזים
לא ידוע – 9 אחוזים
מוסלמים – 1.2 אחוזים
בודהיסטים – 1.1 אחוזים
יהודים – 0.4 אחוזים
הינדואים – 0.4 אחוזים
בני דתות אחרות – 0.4 אחוזים