דוח החופים 2006

החברה להגנת הטבע מפרסמת זה שש שנים את דוח החופים השנתי. הדוח של 2006 מוקדש כולו לחופי הים התיכון ומכיל 18 פרקים. כל פרק עוסק בבעיה הקשורה בים ובחוף, מציין את הרקע שלה ומתאר את השינויים, לטובה או לרעה, שחלו בשנים האחרונות. הדוח מקיף, מעניין ומומלץ לקריאה לכל מי שרצועת חוף הים התיכון מעניינת אותו.
לפי הדוח של שנת 2006, הנושאים שבהם חלה נסיגה בשנים האחרונות הם הארוזיה לאורך החופים, סגירת חופים על ידי מערכת הביטחון, סגירת חופים לאירועים, נסיעת כלי רכב בחוף, צמצום מספר החופים המוכרזים והכרזה על חופים כאסורים לרחצה. את דוח החופים אפשר להוריד מאתר החברה להגנת הטבע (ֿ www.teva.org.il).