בתי הטרולי: איך להתחמק ממס

הטרולי, אותם מבנים משונים למראה הבולטים לעין באזור אלברובלו, הם בתים בעלי גג חרוטי, בנויים אבני גוויל (אבנים לא מסותתות) הנשענות על מוט מרכזי, מסוידים לבן ומעוטרים בסמלים מצוירים. בתקופה הפיאודלית, שבה נדרשו המשגיחים המקומיים לשלם מס לפי מספר האנשים שחיו על אדמות האדון, נאסר על האריסים להשתמש במלט לבנייה. זקני האזור מספרים כי עם קבלת ההודעה על ביקור האדון או שליחיו, היו תושבי הטרולי בועטים במוט המרכזי, ממוטטים את הבית לערמת אבנים, והכפר הפך בן רגע לשדה שזה עתה סוקל; כך פטרו עצמם המקומיים מתשלום המס. לאחר הביקור נבנה הבית מחדש – עד לביקור הבא.

אף ששוחררו מהאיסור להשתמש במלט בסוף המאה ה-18, עדיין חיים חלק מתושבי האזור בטרולי, גם אם מדגם משופר וללא מוט מרכזי. בדרך כלל ה"דירה" כוללת חדר מרכזי וגומחות, ויש אפילו טרולי המחוברים ביניהם. רבים מכניסים אורחים לבחון את הבית (ובאותה הזדמנות גם מוכרים להם עבודות יד ותוצרת חקלאית).