בדיקה

document.location.href='http://masa.co.il';