בדיקה

document.location.href='https://masa.co.il';