באין נציב בישראל

ב־4 ביוני הגישה עמותת "אדם טבע ודין" עתירה לבג"ץ, בדרישה להביא את מינוי הנציב החדש לאישור הממשלה. בעתירה טוענת עו"ד אלונה קארו כי המצב הקיים, שבו מנכ"ל משרד התשתיות נאלץ לתפקד כנציב מים במשרה חלקית,
מסכן את משק המים ועלול להביא להתמוטטותו.
עד סגירת הגיליון לא התקבלה ממשרד ראש הממשלה תגובה לטענות אלה.