תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

טל רשף

יועץ עסקי ובין תרבותי לעסקים בארצות אמריקה הלטינית ושווקים מתעוררים נוספים בעולם, מאמן מנהלים ומעביר סדנאות לפעילות בשווקים מתעוררים בחברות ישראליות.

כתבות של טל רשף: