אירועי היום : 28 ביוני 2017
 הנדידה העונתית הגדולה
 שוק רובנס באנטוורפן
 פנים רבות לה: סיורים בעקבות אנשי ירושלים
ללוח האירועים המלא